Adatvédelmi nyilatkozat

A www.adler-tihany.hu honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja Tisztelt látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő az a személy vagy szervezet, amelyik meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit. A jelen esetben az adatkezelő (továbbiakban: „adatkezelő” vagy „mi”) az Adler Hotel és Étterem (DET Kft., székhely: 8237 Tihany, Felsőkopaszhegyi út 1/a).

2. Kezelt adatok köre    

2.1. Név nélküli adatok

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon, szabadon és név nélkül kereshet. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, továbbá internetes megjelenésünk optimalizálására, illetve a rendszer biztonságának növelésére.  

A rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. Rögzítésre csak a domain név, az IP-cím, számítógépe konfigurációja és böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítjük azokat az internet-oldalakat, ahonnan Ön eljutott hozzánk, továbbá azokat is, amelyeket nálunk látogatott, valamint az adott oldalak látogatásának idejét és időtartamát.

Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését sem követjük nyomon.

2.2. Feldolgozásra kerülő személyes adatok, amelyeket ajánlatkérésnél, illetve hírlevél feliratkozásnál kérünk

Kapcsolattartási adatok:
- az Ön vezeték- és keresztneve,
- az Ön email címe,
- az Ön lakcíme,
- az Ön telefonszáma,

Szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges adatok:
- az Ön által megadott bankszámlaszám

3. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Amennyiben Ön nem járul hozzá adatai kezeléséhez vagy hozzájárulását visszavonja, megszűnik annak technikai lehetősége, hogy Önt megkereshessük marketing ajánlatainkkal.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot és szolgáltatásainkkal kapcsolatos direkt marketing ajánlatokat (ideértve az információs felméréseket, meghívókat, reklámokat, hírleveleket) küldhessünk Önnek azokon a módokon, amikhez Ön hozzájárult. Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.

5. Az adatok tárolásának időtartama

Adatait addig tároljuk, amíg vissza nem vonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Annak érdekében azonban, hogy Ön ne kapjon tőlünk olyan megkereséseket, amelyek esetleg már nem relevánsak az Ön számára, adatait akkor is töröljük, ha valamelyik postán küldött anyagunk nem kézbesíthető és a postai szolgáltató azt visszaküldi.

6. Az adatok címzettjei

Az Ön által megadott adatok nem hozzáférhetőek bárki számára. Külső adatfeldolgozó szervezetet nem veszünk igénybe, adatokat harmadik félnek nem továbbítunk. A személyes adatok felhasználása szigorúan a fent felsorolt célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik.

Saját munkaszervezeten belül:

Azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői (pl. marketing munkatársak és az őket irányító döntéshozói szintek), akiknek a munkája az adatkezelés fenti céljának megvalósításához szükséges.
Informatikai rendszerünket üzemeltető megbízottunk az üzemeltetéshez szükséges mértékben.

7. Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek a GDPR, azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete, illetve a magyar adatvédelmi törvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – Infotv.) biztosítja.

7.1. A hozzáférés joga:

Ez tájékoztatás kérésének joga arra vonatkozóan, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy magukhoz a személyes adatokhoz és a kezelésükkel kapcsolatos valamennyi lényeges információhoz hozzáférést kapjon. Ilyen információk pl. az adatkezelés célja, az érintett adatok kategóriái és az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai. Ön továbbá jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokról. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel, ha az adatkérés terjedelme miatt ez indokolt. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg.

7.2. A helyesbítés joga:

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Szükség esetén kérheti továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítését.

7.3. A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben nem küldhetünk Önnek semmilyen további direkt marketing ajánlatot, megkeresést. Önnek bármikor lehetősége van a hírlevélről történő leiratkozásra, illetve adatainak helyesbítésére és törlésére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen, illetve a hírlevél alján található "leiratkozás" hivatkozás használatával.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést. Ez azt jelenti, hogy az érintett adatokat csak tárolhatjuk, más módon csak az Ön hozzájárulásával vagy egyes (jogszabályban meghatározott) esetekben használhatjuk fel.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ön továbbá jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7.5. Panasztétel joga

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, akkor Ön panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság elérhetősége:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: (+36 -1) 391-1400
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.naih.hu

8. A tájékoztató módosításai és elérhetősége

A tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapunkon. Ha szervezeti vagy jogszabályi változások miatt szükséges, ezt a tájékoztatót frissítjük.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

+36 87 538 000
+36 30 227 9149 (9:00-21:00)
+36 30 939 5014
8237 Tihany,
Felsőkopaszhegyi u. 1/A